Danh sách các ngân hàng liên kết với Bidv

Bidv là một đối tác đáng tin cậy đối với các bank khác và với các khách hàng của họ. Hiện nay ngân hàng này có hơn 30 các ngân hàng liên kết với Bidv