Tag

Sacombank MasterCard

Browsing

Trước đây mình đã đánh giá 2 loại thẻ tín dụng credit card của ngân hàng Sacombank, hôm nay mình xin giới thiệu đánh giá sơ nhất về thẻ Sacombank MasterCard đến từ ngân hàng này. 

Thẻ tín dụng Sacombank MasterCard

Đây cũng là một thẻ tín dụng rất tốt dành cho những người có mức thu nhập thấp.