Hướng dẫn cách nhận tiền từ Google Adsense Western Union (WU) cho cá nhân

Như các bạn đã biết Google Adsense trả tiền cho đối tác của họ qua các hình thức khác nhau trong đó có cách nhận tiền từ Western Union gửi từ Google Adsense Singapore.