Trực tuyến

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến và sử dụng, đăng kí ngân hàng trực tuyến…

Cách đăng ký Acb Safekey online

Cách đăng ký Acb Safekey online

Tiện ích ACB SafeKey với chức năng gửi mã xác thực phát sinh theo thời gian thực, cùng với thông tin tường minh của từng giao dịch để mọi người tiện theo dõi. Chính vì thế hãy tải Acb Safekey và đăng ký Acb Safekey online ngay đi.

Dịch vụ Internet Banking là gì? Danh bạ truy cập Internet Banking ngân hàng Việt Nam

Dịch vụ Internet Banking là gì? Danh bạ truy cập Internet Banking ngân hàng Việt Nam

Cuối năm 2019, đầu năm 2020 các dịch vụ Internet Banking bắt đầu bùng nổ và dần trở thành một xu thế quản lí và thanh toán tiện lợi hơn. Nếu bạn chưa biết về các tiện ích Online banking là gì? Dịch vụ Internet Banking là gì? Các ngân hàng nào cung cấp dịch vụ này?

3d secure

3d secure là gì? Cách đăng kí dịch vụ 3d secure và xác thực 3d Secure

Bạn là một người hay mua hàng online trực tuyến chẳng hạn ở Nguyễn Kim bằng thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế thì chắc chắn sẽ từng gặp xác nhận giao dịch 3d secure, một tính năng hữu hiệu để khách hàng tự bảo vệ tiền bạc của mình khi mua bán trên mạn khi thực hiện thanh toán trên mạng với các giao dịch mua bán online trực tuyến các bạn phải nhập thông tin thẻ (in ở mặt trước và sau).